Om Nordkapp og Omegn Turlag

Foto: Kamilla Iselin Remman

Nordkapp og omegn turlag ble etablert 12. mars 1996 med base i Honningsvåg. Turlaget omfatter kommunene Nordkapp, Porsanger, Måsøy, Lebesby og Gamvik.


Turlaget har som overordnet målsetning å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv, utvikle og vedlikeholde infrastruktur av hytter og stier, arbeide for å sikre friluftsområder og trygge friluftslivets rammevilkår lokalt og regionalt samt opprette lokallag og stimulere til turlagsaktiviteter innenfor vårt medlemsområde.


Nordkapp og omegn turlag etablerte aktivitetsgruppen Barnas Turlag i Nordkapp i juni 2003. Interessen for dette tur tilbudet til barnefamilier med barn i alderen 0-12 år øker stadig. Fra januar 2012 ble også seniortilbudet for de fra 60 +, DNT senior Nordkapp, etablert med stor interesse.  

Nordkapp og omegn turlag har som målsetning å stimulere til etablering av aktivitetsgrupper i de øvrige kommunene innenfor Nordkapp og omegn turlag sitt medlemsområde. I Porsanger er det egen Barnas turlag-gruppe.

Kontakt oss

E-post:                  nordkapp@dnt.no

Facebook:            Følg oss på Facebook

Tlf:                           909 57 485

Postadresse:       Postboks 259, 9751 Honningsvåg